Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Offerteprijs is inclusief de overééngekomen werkzaamheden en materialen.

 

Wij gaan ervan uit dat de gehele woning leeg en bezem schoon is.

 

Goederen of diensten worden geleverd onder “eigendomsvoorbehoud”

 

De kwaliteit van de ondergrond bepaald het eindresultaat, dat wil zeggen dat eventuele oneffenheden in de ondergrond niet verdwijnen door het spuiten.

 

Wij verrichten zelf géén schuur en/of reparatiewerkzaamheden aan de te behandelen delen.

 

Ook zijn wij niet aansprakelijk te stellen mocht er door ondeugelijk schilderwerk verf loskomen van de door ons afgeplakte deuren en kozijnen.

 

Wij ruimen na de werkzaamheden alles netjes op en doen dit alles in vuilniszakken.

 

U dient zelf zorg te dragen voor het afvoeren hiervan.

 

Mochten wij niet kunnen aanvangen omdat er meerwerk is (opruim en veegwerkzaamheden enz.) dan brengen wij de door ons gemaakte extra uren á 35,- euro excl. 21% btw extra in rekening.